Search form

Lucas 3:9

9ꞌO matseijomnaꞌ chaꞌcwijom nꞌoom na tisꞌa ta̱ cwilꞌa. Ndoꞌ manquiuꞌyoꞌ nꞌoom na ticalꞌa ta̱ na ya, maxjeⁿ nntꞌuaꞌnaꞌ. Ndoꞌ xeⁿ jnda̱ nntioom nnꞌaⁿ joonaꞌ quiiꞌ chom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ yuu na ya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index