Search form

Lucas 4:23

23Tso Jesús nda̱a̱na:

—Jeꞌ jeꞌ nnduꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ ñꞌoomwaañe na cweꞌ wjaañoomꞌ na matsonaꞌ: “ꞌU tsꞌaⁿ na machꞌee nasei, catseinꞌmaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ.” Ndoꞌ cwaaⁿti nnduꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ: “Tsꞌiaaⁿ na cwindya̱a̱yâ na ñesaꞌ tsjoom Capernaum, mati catsaꞌ joonaꞌ ñjaaⁿñe ndyuaa tsjomꞌ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index