Search form

Lucas 6:22

22’Mañequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ quia na cwilaꞌjndoo nnꞌaⁿ ꞌo na cwileiꞌntyjo̱na ꞌo, na cwilaꞌjnaaⁿꞌna ꞌo, ndoꞌ na cwilꞌana na ticueeꞌ nꞌomna ꞌo ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index