Search form

Lucas 9:49

Nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿya

(Mr. 9:38-40)

49Quia joꞌ tꞌo̱ Juan, tsoom:

—Ta, ntyꞌiaayâ cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌ naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ñequio xueꞌ. Ndoꞌ lꞌuuyâ nnoom ticwanaaⁿ ee nchii ñꞌeⁿ jaa matseijomñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index