Search form

Marcos 1:22

22Ndoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Tꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱na na waa najndeii na matseixmaaⁿ, ee ñꞌoom na tyoꞌmo̱o̱ⁿ cajndatinaꞌ, nchii cweꞌ chaꞌna ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ na jndo̱ꞌ nꞌom chiuu tꞌmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index