Search form

Marcos 10:11

11Tsoom nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na nntseityuiiꞌ ljeii na toco ñꞌeⁿ scuuꞌ ndoꞌ nncoco ñꞌeⁿ cwiicheⁿ yuscu, tsaⁿꞌñeeⁿ waa jnaaⁿꞌ nnom scuuꞌ ncꞌe na matsonaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cweꞌ mꞌaaⁿya ñequio cwiicheⁿ yuscu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index