Search form

Marcos 10:39

39Joona tꞌo̱o̱na, jluena:

—Nnda̱a̱.

Tsoom nda̱a̱na:

—Mayuuꞌ macaⁿnaꞌ na mañejuu nawiꞌ na nncwino̱o̱ⁿya, nncwiꞌnomꞌyoꞌ. Ndoꞌ macaⁿnaꞌ na caljoya nꞌomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo chaꞌna cwiljoya tsꞌo̱o̱ⁿ na nlaꞌcueeꞌna ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index