Search form

Marcos 11:23

23Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcwii waa na matseitiuu ndoꞌ matseiyoomꞌm naquiiꞌ tsꞌoom na nluii chaꞌxjeⁿ na matsoom, nntsoom nnom sjo̱waaꞌ: “Quicantyjaꞌ, cjaꞌ, cjuꞌndyuꞌ tsꞌom ndaaluee.” Ndoꞌ nluii chaꞌxjeⁿ na matsoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index