Search form

Marcos 11:31

31Quia joꞌ to̱ꞌna na tyolaꞌneiⁿ cheⁿnquieena, tyolaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyueena. Jluena:

—¿Chiuu lꞌuuyo̱o̱? Xeⁿ nlꞌuuya juu najndeii na tyotseixmaaⁿ jnaⁿnaꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia joꞌ majoꞌto nntso Jesús nda̱a̱ya: “¿Chiuu na ticalayuꞌyoꞌ ñꞌoom na tyoñequiaaⁿ?”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index