Search form

Marcos 11:32

32Ndoꞌ xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cweꞌ ee na nnꞌaⁿ jlue na ljoꞌ catsꞌaaⁿ, ¿chiuu nntjo̱o̱ⁿyo̱o̱?

Luaaꞌ jlaꞌtiuuna na nquiaana nnꞌaⁿ na jndyendye. Ee chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cwilaꞌyuꞌ na mayuuꞌcheⁿ Juan cwiluiiñê profeta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index