Search form

Marcos 12:31

31Ndoꞌ ñꞌoom na jnda̱ we matseijomnaꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Luaa matsonaꞌ: “Cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ ncꞌiaꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda ntyjiꞌ ñequio nncuꞌ. Tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ ñꞌoom na tꞌmaⁿti na matsa̱ꞌntjomnaꞌ chaꞌna ñꞌoommeiⁿꞌ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index