Search form

Marcos 13:34

34Nmeiⁿꞌ matseijomnaꞌ chaꞌna machꞌee cwii tsꞌaⁿ na wjaa cwii ndyuaa na tquia. Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnaaⁿ waⁿꞌaⁿ, nntyꞌioom tsꞌiaaⁿ mosoomꞌm, cwii cwii nnom tsꞌiaaⁿ na cwii cwiindyena. Ndoꞌ nntsa̱ꞌntjoom tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta ꞌndyootsꞌa na ñeꞌquiiꞌcheⁿ catsꞌaa cwenta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index