Search form

Marcos 13:8

8Nlaꞌwendye nnꞌaⁿ cwii ndyuaa nacjoo nnꞌaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndoꞌ cwii tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ nntseiweñe nacjooꞌ cwiicheⁿ tsaⁿmaⁿtsꞌiaaⁿ. Jndye joo nntsꞌeii ndoꞌ nncꞌoom jndoꞌ tꞌmaⁿ ndoꞌ tꞌmaⁿ nntseiñꞌeeⁿꞌnaꞌ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ chaꞌtso nawiꞌmeiⁿꞌ cweꞌ weꞌyandyo laꞌxmaⁿnaꞌ. Quia nnquioo ntꞌomcheⁿ nawiꞌ na jaaꞌti.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index