Search form

Marcos 14:38

38Ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticjaachuunaꞌ ꞌo quia na ñeꞌcatsꞌaanaꞌ xjeⁿ ꞌo. Jeeⁿ mꞌaaⁿcꞌeeꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na nntsꞌaa yuu na ya, sa̱a̱ ncꞌe na tsꞌaⁿ tseixmaⁿ, tileicanaaⁿñe na nntsꞌaa na ljoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index