Search form

Marcos 15:36

36Quia joꞌ jleinom cwii tsꞌaⁿꞌñeeⁿ, jndyoñꞌoom cwii ꞌnaⁿ na ya mawꞌanaꞌ ndaa. Nchjeeñê juunaꞌ naquiiꞌ winom na ta̱. Tjaaꞌñê juunaꞌ nnom cwii tsꞌoom, chii tyꞌioom juunaꞌ ꞌndyoo Jesús na cateiiꞌñe. Tsoom:

—Cwa jeꞌ nntyꞌiaaya aa nncwjeeꞌcañoom Elías na nncwjiiꞌñe jom na ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index