Search form

Marcos 2:9

9¿Cwaaⁿ ñꞌoom cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na tijndeiꞌtinaꞌ na nntsjo̱o̱ nnom tsaⁿwiiꞌmꞌaaⁿ? ¿Aa nchii chaꞌna jnda̱ tsjo̱o̱ nnoom na matseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿꞌaⁿ na waa? Oo ¿aa nchii jndeiꞌtinaꞌ nquiuꞌyoꞌ na nntsjo̱o̱ na quicantyjaaⁿ, catseilcwiiñê tsuee ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cjaacaⁿ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index