Search form

Marcos 5:13

13Quia joꞌ tquiaa Jesús ñꞌoomꞌm na ljoꞌ calꞌana. Joꞌ chii jluiꞌna, tyꞌequieꞌna naquiiꞌ nꞌom calcuꞌñeeⁿ. Jleinomyoꞌ, teityuꞌyoꞌ yuu na ntyꞌa ꞌndyoo ndaaluee. Mana nchjeeñenaꞌ jooyoꞌ quiiꞌ ndaa. Ndoꞌ tmaaⁿꞌ calcuꞌñeeⁿ tueeꞌ chaꞌna we meiⁿ jooyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index