Search form

Marcos 7:8

8Ndoꞌ tsoti Jesús nda̱a̱na:

—ꞌO yacheⁿ cwiꞌndyeꞌyoꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ cwitsantyjo̱ꞌyoꞌyoꞌ costumbre na cweꞌ nnꞌaⁿ tqueⁿ. Joo costumbreꞌñeeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ chiuu waa na nntmaaⁿ caseito, ñequio waso, ndoꞌ jndye ntꞌomcheⁿ ñꞌoom na laaꞌtiꞌ macaⁿnaꞌ na calacanda̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index