Search form

Mateo 10:14

14Ndoꞌ xeⁿ nntsꞌaanaꞌ na mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na tiñeꞌcatseiljo ꞌo, oo tiñeꞌcandii ñꞌoom na cwinduꞌyoꞌ, quia na cwicaluiꞌyoꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ oo tsjoomꞌñeeⁿ calaꞌquiaꞌyoꞌ tsꞌojnda̱a̱ na chuuꞌ ncꞌeeꞌyoꞌ. Ee na nlꞌaꞌyoꞌ na luaaꞌ cwicaluiꞌyuuꞌnaꞌ na joona tiñeꞌcatoꞌñoomna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index