Search form

Mateo 10:41

41Meiⁿquia tsꞌaⁿ na matseiljo cwii profeta na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juu naya na macandaaꞌ cwii profeta, majoꞌti nndaaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ na matseiljo cwii tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, ncꞌe na mantyꞌiaaⁿꞌaⁿ na ya machꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ, mañejuu naya na macandaaꞌ tsꞌaⁿ na ya machꞌee, majoꞌti nndaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index