Search form

Mateo 10:42

42Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee naya meiiⁿ ñeꞌchjoowiꞌ ndaatioo teiⁿ na nncꞌuu cwii tsꞌaⁿ na titꞌmaⁿ cwiluiiñe ncꞌe na matseijomñe ñꞌeⁿndyo̱, ñꞌoom na mayuuꞌ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ waa naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index