Search form

Mateo 11:2

2Juan tsaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ, mꞌaaⁿ wꞌaancjo quia na jñeeⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na tyochꞌee Cristo. Jñoom we nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê na cꞌootaꞌxꞌee cwii ñꞌoom ꞌndyoo Jesús.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index