Search form

Mateo 12:11

11Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱na, matsoom:

—Calaꞌtiuuꞌyoꞌ, xeⁿ mꞌaaⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na mꞌaaⁿ catsmaⁿ tsmeiⁿꞌ, ndoꞌ xeⁿ nncjuꞌnaꞌ juuyoꞌ tsꞌom tsueꞌtsjoom, ¿aa nchii nntseityuaꞌ na wjaꞌcwjiꞌ juuyoꞌ meiiⁿ juu xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index