Search form

Mateo 12:23

23Ntoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na ntyꞌiaa na luaaꞌ tuii, jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna. Jluena:

—¿Aa ntsꞌaacheⁿnaꞌ na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ cwiluiiñê nquii na meindo̱o̱ꞌa na nluiiñe tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index