Search form

Mateo 12:27

27ꞌO cwinduꞌyoꞌ na ja cweꞌ cantyja najndeii Beelzebú joꞌ na macwjiiꞌa naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Xeⁿ na mayuuꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ mati ncꞌiaaꞌyoꞌ, ñequio najndeii jom cwitjeiiꞌna naⁿjndii naquiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ncꞌe na tiyuuꞌ na ljoꞌ, cantyja na cwilꞌa nquieena cwiluiꞌyuuꞌ na tixcwe cwitjeiꞌyoꞌ cwenta.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index