Search form

Mateo 12:45

45Quia joꞌ tjacachoom ntquieeꞌ naⁿjndii na wiꞌndyeti nchiiti jom. Tyꞌequieꞌna naquiiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ mana ljooꞌndyetyeⁿna joꞌ joꞌ. Ndoꞌ na jnda̱ we luaaꞌ, manioomti matjom tsaⁿꞌñeeⁿ nchiiti na ñetjomjñeeⁿ. Maluaaꞌ nntjoom nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ na jeeⁿ tia nnꞌaⁿndye.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index