Search form

Mateo 13:35

35Joꞌ chii seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom ꞌndyoo profeta, tsoom:

Ja nntseina̱ⁿya ñꞌoom tjañoomꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.

Nntseicano̱o̱ⁿya ñꞌoom na wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyjati na jnaⁿ tsjoomnancue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index