Search form

Mateo 14:2

2Tsoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ, maxjeⁿ Juan, tsꞌaⁿ na tyotseitsꞌoomñe nnꞌaⁿ. Jnda̱ wandoꞌxcoom joꞌ chii cwiwitquiooꞌ tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na machꞌeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index