Search form

Mateo 14:9

9Ndoꞌ na luaaꞌ tsoom, seichjooꞌnaꞌ tsꞌom Herodes, sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe ñꞌomtyeⁿ na tjoomꞌm nacjoomꞌm ndoꞌ ncꞌe na ndyecheⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, joꞌ chii tsoom na quiana ljoꞌ na macaⁿ yuscundyuaꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index