Search form

Mateo 15:6

6Ndoꞌ na luaaꞌ cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ joꞌ chii cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ tacaⁿnaꞌ na nntseitꞌmaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ tsotyeeⁿ, tsoñeeⁿ. Cwilꞌaꞌyoꞌ na tajndeii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtiꞌyoꞌ ñꞌoom na tqueⁿ lotyeꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index