Search form

Mateo 16:12

12Quia ljoꞌcheⁿ jlaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaaljoꞌ na cwiluii tyooꞌ na calꞌaayâ cwenta, sa̱a̱ tañeꞌquiandyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ saduceos.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index