Search form

Mateo 16:17

17Tso Jesús nnom:

—ꞌU Simón, jnda Jonás, tꞌmaⁿ waa na matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu na luaaꞌ matseiꞌno̱ⁿꞌ. Ee nchii cweꞌ tsꞌaⁿ na tꞌmo̱ⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ njomꞌ. Nquii Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee tquiaaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index