Search form

Mateo 18:15

Matyꞌiomnaꞌ na calatꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿya ncꞌiaaya

(Lc. 17:3)

15’Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii xꞌiaꞌ na matseiyuꞌ na matseiꞌtjo̱o̱ñê njomꞌ, cwa cjaꞌcwaⁿꞌyaꞌ jom. Catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ yuu matseitjo̱o̱ñê njomꞌ ndoꞌ calantycwiiꞌyoꞌ ñꞌoom na ñeꞌwendyoꞌ. Ndoꞌ xeⁿ na nñeeⁿ ñꞌoom na matsuꞌ quia joꞌ jnda̱ teijndeiꞌ xꞌiaꞌ na tcoꞌxcwenaꞌ jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index