Search form

Mateo 18:18

18’Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿljoꞌcheⁿ na cwinduꞌyoꞌ na ticatyꞌiomnaꞌ na calꞌa nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancuewaa, ñꞌoomꞌñeeⁿ nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ meiⁿljoꞌcheⁿ na cwinduꞌyoꞌ na wanaaⁿ na calꞌa nnꞌaⁿ, mati nntseixꞌiaaꞌñenaꞌ ñequio ñꞌoom na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index