Search form

Mateo 18:35

35Seicanda̱ Jesús ñꞌoom tjañoomꞌmeiⁿꞌ. Tsoom:

—Maluaaꞌ nntsꞌaa Tsotya̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo, xeⁿ nchii na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ nlaꞌtꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nda̱a̱ꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index