Search form

Mateo 18:6

Qua̱a̱ⁿya cwenta ticalꞌaaya natia

(Mr. 9:42-48; Lc. 17:1-2)

6’Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseijndo̱ꞌ tsꞌom cwii yucachjoo na catsꞌaa natia, tsaⁿꞌñeeⁿ yati xeⁿ cjuꞌnaꞌ jom tsꞌom ndaaluee na chuꞌtyeⁿ xtyoomꞌm cwii tsjo̱ꞌsuu tꞌmaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index