Search form

Mateo 19:29

29Ndoꞌ ticwii cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ ꞌndii waaꞌ oo tiꞌnquio oo ndyencjo oo tsotye oo tsondyee oo scuuꞌ oo ntseinda oo ndyuaaꞌ ncꞌe na jnda̱ jndyoquieeꞌñe cantyja ꞌnaⁿya, tsaⁿꞌñeeⁿ cwii siaⁿnto ndiiꞌ nncoꞌñoom na nleinoom cantyja na jnda̱ ꞌñeeⁿ. Ndoꞌ nnaaⁿꞌaⁿ na ticantycwii na wanoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index