Search form

Mateo 19:3

3Quia joꞌ jlaꞌcandyooꞌndye nnꞌaⁿ fariseos na mꞌaaⁿ na ñecalꞌana xjeⁿ jom. Taꞌxꞌeena nnoom:

—¿Aa wanaaⁿ na nntseityuiiꞌ tsꞌaⁿ ljeii na tocoom ñꞌeⁿ scoomꞌm ncꞌe meiⁿnquia na seitjo̱o̱ñe tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index