Search form

Mateo 2:4

4Joꞌ chii seitjoom chaꞌtso ntyee na cwiluiitquiendye, ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Ndoꞌ taxꞌeeñê nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ yuu tsonaꞌ na nluiiñe juu na cwiluiiñe Cristo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index