Search form

Mateo 2:9

9Naⁿꞌñeeⁿ, quia na jnda̱ jndyena ñꞌomꞌndyoo rey Herodesꞌñeeⁿ mana tyꞌena. Ndoꞌ juu caxjuu na teiꞌtquiooꞌñe nda̱a̱na na ndicwaⁿ mꞌaⁿna ndyuaana jo ndoꞌ na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ, tjajndyeenaꞌ jo nda̱a̱na hasta tueꞌcañoomnaꞌ ndyeyu yuu na mꞌaaⁿ tyochjooꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index