Search form

Mateo 20:28

28Maluaaꞌ na jndyo̱o̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Jndyo̱o̱ na nndiꞌntjo̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ nchii na nndyeꞌntjom nnꞌaⁿ no̱o̱ⁿ. Ndoꞌ jndyo̱o̱ na nñequiaandyo̱ na cꞌio̱ na nntio̱o̱ⁿya jnaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, cha nndyaandyena na nntꞌuii jnaaⁿna joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index