Search form

Mateo 20:7

7Jluena nnoom: “Mayuuꞌ, ee tjaa ꞌñeeⁿ cotsa̱ꞌntjom jâ.” Tsoom nda̱a̱na: “Cwa catsaꞌyoꞌ, nlꞌaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na waa ntjoomya. Ja nntiomlꞌuaya ꞌo chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ.” Ndoꞌ mati tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index