Search form

Mateo 21:19

19Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ cwii tsꞌoom higuera na meintyjeeꞌ ꞌndyoo nato. Tjatseicandyooꞌñê sa̱a̱ ljeiiⁿ na meiⁿcwii ta̱ higo tjaa na cantyja, macanda̱ tsco na ntyjoo. Tso Jesús nacjooꞌ tsꞌoomꞌñeeⁿ:

—Tajom xuee cwii nntsaꞌnndaꞌ ta̱.

Mañoomꞌ tjacaaⁿ tsꞌoom higueraꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index