Search form

Mateo 21:26

26Sa̱a̱ xeⁿ nlꞌuuya na jnaⁿnaꞌ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ, nnda̱a̱ nlcoꞌwiꞌnaꞌ jaa nlꞌa nnꞌaⁿ na jndyendye, ee chaꞌtsondye joona cwilaꞌyuꞌna na Juan cwiluiiñê tsꞌaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index