Search form

Mateo 21:5

5Canduꞌyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Sión:

“Queⁿꞌyoꞌ cwenta macwjeeꞌcañoom nquii rey na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom ꞌo,

ticatseitꞌmaaⁿꞌñe cheⁿnqueⁿ, ee cweꞌ snom waꞌljoom.

Snom chjoo, quiooꞌ na maxjeⁿ tsꞌiaaⁿꞌ na nnchuu xuu.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index