Search form

Mateo 23:29

29’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Ee cwilꞌaꞌyoꞌ ndeiꞌluaa profetas ndoꞌ cwilachjoomndyoꞌ ndeiꞌluaa ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na ñelꞌa cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index