Search form

Mateo 23:5

5Chaꞌtso na cwilꞌana lꞌue nꞌomna na cantyꞌiaa nnꞌaⁿ. Ee cwilꞌana na jeeⁿ ntmeiⁿ ntjaⁿ na chuuꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiwityeⁿ cantaana ñequio lueena. Ndoꞌ mati teincooti nmaⁿ ꞌndyoo liaateincoo na cwicweeꞌna nchiiti liaa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index