Search form

Mateo 24:22

22Ndoꞌ xeⁿ ticatsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tijndyeti xuee na nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ quia joꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocaluiꞌnꞌmaaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na wiꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ, nntsꞌaaⁿ na tijndyeti xuee na nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index