Search form

Mateo 24:39

39Sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na waa na teincuuꞌ hasta matsꞌia joꞌ tyjeeꞌ ndaaluaꞌntyꞌa. Tyjeeꞌ candaa, tjachuunaꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ quia na nncwja̱caño̱o̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index