Search form

Mateo 24:45

Moso na matseicanda̱ ñequio moso na tiñeꞌtseicanda̱

(Lc. 12:41-48)

45’Calꞌuu mꞌaaⁿ cwii moso na jndo̱ꞌ tsꞌom ndoꞌ matseicanda̱, jom nlcoꞌjndyee patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na catsa̱ꞌntjoom chaꞌtso ntꞌomcheⁿ moso wꞌaaꞌñeeⁿ na nñequiaaⁿ nantquie nda̱a̱na quia na maweꞌntyjo̱ xjeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index